Přihlásit se můžete od 1. 11. 2018 zde.
 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROFESNÍMU

ROZVOJI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název konference

Strategické řízení a plánování ve školách 

4. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Místo konání

Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29, 110 00 Nové Město

Datum konání

6. - 7. 12. 2018

Tématem 4. ročníku mezinárodní konference je strategické řízení a plánování ve školách.

První den konference představí své příspěvky významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry. Druhý den bude věnován tematickým workshopům, v nichž účastníci prakticky projdou nejdůležitějšími procesy strategického řízení rozvoje škol.

Cílem této dvoudenní akce je nabídnout prostor ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům státní správy, akademického sektoru i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu zkušeností se strategickým řízením a plánováním ve školách a s pedagogickým vedením.

 

 

Kontaktujte nás

Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Strategické řízení a plánování ve školách 

4. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29, 110 00 Nové Město

6. - 7. 12. 2018

konference@nidv.cz

Konference se koná na Novém Městě na Praze 1. Na místo se dostanete:

metrem:

- metro C - výstup Hlavní nádraží – projít rovně parkem do ulice Opletalova,

- metro A - výstup Můstek – projít ulicí Jindřišská, zahnout doprava do ulice Jeruzalémská a zahnout doprava do ulice Opletalova.

tramvají:

- tram č. 2, 3, 5, 6, 9,14, 24 na zastávku Jindřišská, projít Jeruzalémskou ulicí a zahnout doprava do ulice Opletalova.

       

 

Minulé ročníky

3. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků /2017/

Téma: Podpora začínajících učitelů

Místo konání: Národní technická knihovna, Praha 6 – Dejvice, Technická 2710/6

Datum konání: 30. 11. 2017

Tématem třetího ročníku mezinárodní konference je podpora a vedení začínajících učitelů ve školách, jejich postavení ve školském systému a identifikace jejich potřeb. V plénu své příspěvky představí významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry zabývající se profesním rozvojem pedagogů. Následovat bude panelová diskuze k podobě a nastavení adaptačního procesu. Cílem akce je nabídnout prostor zástupcům státní správy, akademického sektoru, škol a školských zařízení i odborné veřejnosti pro prezentaci a výměnu názorů na podobu a budoucnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Program

Přednášející + Prezentace